Spektrum Funkčního Pohybu: Úvod

23.10.2018

Tohle je úvod k úvodu... jinými slovy, tento konkrétní článek je začátkem nového seriálu s názvem „Spektrum Funkčního Pohybu“, který bude nejlepší zahájit krátký představením - to vytvoří kontext pro informace, o které se s vámi v tomto seriálu chceme podělit.

Dr. Gary Grayovi je připisován následující citát: „Pravda se nikdy nemění. Je to naše porozumění pravdě co prochází změnou.

Co pro vás znamená slovo „funkční“? V 'pohybovém průmyslu' je tento termín neskutečně módní, což vede k jeho nadužívání. Když přijde na pohyb a jeho hodnocení „funkce“, bývá vždy zdůrazňována - ovšem skutečnou otázkou je, jestli jsou dané postupy doopravdy funkční nebo ne. Gray Institute věří, že tato funkce musí být jasně definována, pokud má být používána v oblasti prevence a výkonu rehabilitace.

Místo toho abychom tuto definici zakládali na teorii nebo odborném názoru, pojďme se raději podívat na vědu, pojďme se podívat na pravdu, takovou, jakou se nám ji již podařilo prokázat. Proč? Kvůli porozumění. A potom? Kvůli aplikování. A potom? Pro větší vliv na životy naše i našich klientů a pacientů.

Funkci můžeme definovat a aplikovat tak, že se podíváme na fyziku, biologii a behaviorální vědu. Ostatně je to právě průnik těchto věd, odkud pochází naše Aplikovaná Funkční Věda.

Jinak řečeno, funkce je vědecká, ovšem zároveň také individualizovaná. Podobně jako v případě otisků prstů platí, že to co je funkční, se může člověk od člověka velmi často lišit.

Ve fyzice – záhady světa ve kterém žijeme – existuje mnoho pravd/principů, které vytváří kontext pro funkci a vedou naše strategie pro její aplikování. Mezi ty hlavní řadíme: prostředí, gravitaci a reakční sílu země, hmotnost a setrvačnost.

V biologii – zázraky lidského těla – máme taktéž mnoho pravd/principů, které vytváří kontext pro funkci a vedou naše strategie pro její aplikování. Mezi ty hlavní řadíme: pohyb, reakce, propriorecepci, svaly, klouby, úkol, specifičnost a mobilitu/stabilitu.

V behaviorální vědě – nástrahy lidského chování – pak nalézáme další pravdy/principy, které vytváří kontext pro funkci a vedou naše strategie pro její aplikování. Mezi ty hlavní řadíme: povzbuzování, posílení a zapojení.
 

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

 

Identifikace výše uvedených pravd principů nám následně umožňuje identifikovat ukazatele, pomocí kterých můžeme rozlišit funkční pohyb a/nebo hodnocení pohybu od nefunkčního. Tato tenká hranice je následující:

* Prostředí – Přirozené (funkční) vs. Nepřirozené (nefunkční)

* Gravitace a Reakční síla země – Využívána (funkční) vs. Zmatená (nefunkční)

* Hmotnost a Setrvačnost – Využívána (funkční) vs. Zanedbávána (nefunkční)

* Pohyb – Trojrozměrný (funkční) vs. Jednorozměrný (nefunkční)

* Reakce – Řetězová (funkční) vs. Spojení (nefunkční)

* Propriorecepce – Podporovaná (funkční) vs. Tlumená (nefunčkní)

* Svaly – Reagující (funkční) vs. Konající (nefunkční)

* Klouby – Integrované (funkční) vs. Izolované (nefunkční)

* Úkoly – Podvědomé reakce (funkční) vs. Vědomé reakce (nefunkční)

* Specifičnost – Transformace (funkční) vs. Stagnace (nefunkční)

* Podpora – Úspěch (funkční) – Selhání (nefunkční)

* Posílení – Vnější místo kontroly (funkční) vs. Vnitřní místo kontroly (nefunkční)

* Zapojení – Relevantní (funkční) vs. Irelevantní (nefunkční)

 

Gray Institute zorganizoval tyto dělící čáry do Spektra Funkčního Pohybu. A domníváme se, že toto je zlato. Toto je vědecký návod pro individuální aplikování. Pokud si jej chcete stáhnout, klikněte prosím na Spektrum Funkčního Pohybu http://files.constantcontact.com/a8b433b8001/db393380-bd15-43a7-af8b-39a042236d4e.pdf. Je to zdarma a je to pro vás.

Jakmile si stáhnete výše zmíněný dokument, všimnete si, že obsahuje logo Gray Institute odkazující na 3DMAPS (3D Pohybová Analýza a Tréninkový Systém). Pokud jste se ještě nepodívali na tento systém pro analýzu pohybu a zlepšování výkonu (které by měly jít ruku v ruce a být si velmi podobné), doporučujeme vám tak učinit na https://www.grayinstitute.com/courses/maps.

Zmiňujeme to, abychom vám mohli poskytnout rychlý pohled na vznik 3DMAPS. 3DMAPS byla vytvořena tak, že jsme nejprve identifikovali všechny aspekty Spektra Funkčního Pohybu. Kontext celosvětového lidského pohybu – aplikace všech výše zmíněných pravd/principů – a následně jsme je převedli na pohyby pro 3DMAPS: Nesnažili jsme se vybírat pohyby, které by byly „přijatelné“ v naději, že budou považovány za „funkční“. Použili jsme vědu k tomu, abychom našli pohyby, které jsou skutečně funkční.

Čím více se dokážeme ponořit do Spektra Funkčního Pohybu, tím více se dokážeme ponořit do pravd/principů, tím více informací dokážeme poskytnout o tom, jak skutečně vypadá funkce v rehabilitaci a výkonu a tím více dokážeme skutečně léčit a trénovat jedince na základě vědy a našich nejlepších znalostí.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

Zaujaly vás tyto informace? V to upřímně doufáme. Tento seriál bude postupně rozebírat všechny výše zmíněné pravdy/principy - jak z pohledu bližšího porozumění tak následného aplikování.

Jsme nadšení, že vám tento seriál můžeme představit a pomoci vám zvýšit vliv, který máte na svůj život i životy svých klientů a pacientů.

2. ČÁST seriálu: http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-prostredi

Autor: Dr. David Tiberio, Doug Gray
Publikováno: 13.3. 2018
Zdroj: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1774/functional-movement-spectrum-series-the-introduction
Přeložil: Roman Kladivo