Spektrum Funkčního Pohybu: Prostředí

30.10.2018

Tohle je citát od Gray Institute, nad kterým stojí za to se zamyslet: „Je rozdíl mezi tím, když vás vězní nástroje, které vás používají a tím, když vás posilují nástroje, které používáte!“

V zásadě, vytvoření – používání a úprava – prostředí za účelem zlepšení pohybu je téma, kterým se nyní budeme zabývat.

Další citát od Gray Institute, který se týká našeho tématu: „Nejlepší experti nepotřebují nic víc než volnou místnost k tomu, aby posílili požadovanou Řetězovou reakci.

Jinými slovy, skutečný pohybový rofesionál nepotřebuje nezbytně aby byl jeho klient/pacient na nějakém stroji nebo používal jakoukoli jinou pomůcku než vlastní tělo a volný prostor k tomu, aby byl úspěšný. To, co je na tom ovšem vzrušující, je způsob jakým rozdílná prostředí, rozdílné vybavení a rozdílné nástroje dokáží zlepšit naši pohybovou funkci.

V rámci názvosloví, které používáme v Aplikované Funkční Vědě (vytvořené v Gray Institute), je prostředí první proměnná, která klasifikuje každý pohyb. Obecně - pokud není forma prostředí určena konkrétně, počítáme s tím, že máme k dispozici pouze volnou místnost (plochý, pevný, horizontální povrch). Což je přesně ten typ prostředí, který používáme v rámci většiny našich studií a fitness center pro práci s klienty. Podobně, když pohybový specialista učí klienta tréninkové a rehabilitační pohyby, používá jako své pracoviště toto obecné prostředí. Úpravou, nebo 'zlepšováním' tohoto prostředí se ze začátku příliš nezabýváme.

V tomto příspěvku se proto ponoříme hlouběji do Spektra Funkčního Pohybu, konkrétně se zaměříme na prostředí, které je zahrnuto jako jeden z principů/pravd z oblasti fyziky. V rámci úvodu k tomuto Seriálu Spektra Funkčního Pohybu jsme identifikovali následující popis prostředí: Přirozené (Funkční) vs. Nepřirozené (nefunkční).

3DMAPS - dvoudenní školení poprvé v ČR: 24. - 25. 11. 2018 v Praze.
http://www.tptherapy.cz/skoleni-gray-institute-3d-maps

Prvním cílem prostředí je tedy být přirozené (autentické) a aby odpovídalo aktivitám, kterým se daný jedinec věnuje. Pokud se na to podíváme takhle, zjistíme že spousta tréninkových nebo rehabilitačních pomůcek proměňuje naše prostředí z přirozeného na nepřirozené. To je přijatelné ovšem pouze za předpokladu, že si daný pohybový specialista uvědomuje potencální následky práce v takto nepřirozené situaci a má plán jak se co možná nejrychleji přesunout od nepřirozeného k přirozenému prostředí (přemostit propast, jak říkáme v Gray Institute).

Dokonce i onen tvrdý, plochý, horizontální povrch není přirozený pro většinu aktivit. Podlaha s kobercem není přirozená pro basketbal. Pevný povrch není přirozený pro sporty odehrávající se na trávě nebo na pláži. A horizontální povrch pak zase není přirozené prostředí pro golf. Z tohoto důvodu spousta tréninkových center využívá ve své budově hned několik druhů povrchu (mikro prostředí). Většina z nás si nemůže dovolit luxus všech těchto rozdílných povrchů na jednom místě a proto se v rámci tréninku a rehabilitace musíme přesouvat do prostředí, která jsou pro daného jedince přirozené, abychom mu mohli poskytnout skutečně optimální a funkční prostředí.

Pojďme se podívat na to, jakou roli hraje prostředí v rámci rehabilitace. V Aplikované Funkční Vědě používáme úpravu prostředí k účelům, které jdou daleko za prostým přesunem od nepřirozeného k přirozenému prostředí. Prostředí pro pohyb měníme tak, abychom pro pacienta/klienta vytvořili povrch, který mu usnadní pohyb nebo pro něj naopak vytvoří větší výzvu.

Pojďme se teď podívat na příklad úspěšné strategie. Představte si, že máte pacienta/klienta, který má omezenou vnitřní rotaci jedné z kyčlí. Použitím 3DMAPS určíte (3D Pohybová Analýza a Tréninkový Systém, https://www.grayinstitute.com/courses/maps), že subtalární kloub na stejné straně postrádá dostatečný rozsah pohybu při everzi (pronaci). Tento nedostatek everze snižuje schopnost vnitřní rotace stehenní kosti což vede ke kyčelní dysfunkci. Abychom vytvořili efektivnější pohyb v kyčli můžeme umístit nohu na nakloněný povrch. Ten vytvoří pro chodidlo invertní startovní pozici, který umožní lepší pohyb subtalárního kloubu. Toto vylepšení v oblasti prostředí nenapraví původní limitaci (to je samostatný cíl). Ovšem dosáhneme tak úspěchu při tréninku vnitřní rotaci kyčle tím, že 'odstraníme' limitující faktor, který bránil pohybu chodidla.

Pojďme se nyní podívat jakou roli hraje prostředí během výkonu/prevence. Pokud pohybový expert chce zvýšit obtížnost pohybu za účelem vytvoření 'nárazníkového pásma', může to udělat tak, že vytvoří náročnější prostředí, než je přirozené prostředí pro danou aktivitu. Pro zlepšení rovnováhy na jedné noze pro basketbalového hráče můžeme například využít měkčený povrch, kterým nahradíme klasickou tvrdou podložku, jakmile dosáhneme dostatečného úspěchu v jeho přirozeném prostředí.

VIDEO POZVÁNKA OD Paula Edmondsona do Prahy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hE6Ju1zAo_s

Ačkoli měkčená podložka je pro hráče basketbalu nepřirozená, její využití poskytuje klientovi/pacientovi větší výzvu s cílem vytvořit 'nárazníkové pásmo úspěchu'. Vjemy působící na proprioreceptory budou odlišné a reakce svalů bude muset být silnější a rychlejší.

V případě použití prostředí pro zvýšení výzvy musí být pohybový specialista opatrný, aby změna nebyla příliš velká. Pokud by totiž sáhl k příliš významné změně mohla by reakce těla pozměnit původní pohyb v takovém rozsahu, že by byla hodnota/smysl původního pohybu ztracena.

Autenticita je cíl veškerého pohybu. My jakožto pohyboví profesionálové můžeme využít principu prostředí a strategicky tak zvýšit přirozenost, funkčnost a kvalitu pohybu každého jedince.

1. ČÁST seriálu: http://www.movelabmagazine.cz/magazin-Spektrum-funkcniho-pohybu-uvod

Autor: Dr. David Tiberio, Doug Gray
Publikováno: 3. 4. 2018
Zdroj: https://www.grayinstitute.com/blog/post/1799/functional-movement-spectrum-series-environment
Přeložil: Roman Kladivo